Yritysten tietosuojakartoitukset edullisesti!
Tutustu tästä

YLEISTÄ TIETOA


Euroopan Unionin uusi henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetus, eli GDPR, astuu voimaan toukokuussa 2018.


Asetuksen tarkoituksena on parantaa ihmisten oikeuksia omiin tietoihinsa. Vastapuolena syntyy uusia

velvollisuuksia, jotka henkilötietoja käsittelevien yritysten tulee huomioida omassa toiminnassaan.

Mikä on henkilötietoa?Henkilötietoa on mikä tahansa oikeaan ihmiseen liitettävissä oleva tieto.

Henkilötietoa voi olla esimerkiksi: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, työnantaja ym.

Asetus koskee ?

KETÄ ASETUS KOSKEE?


Tietosuoja-asetus koskee kaikkea toimintaa ja jokainen yritys joutuu pohtimaan sen seurauksia.

Asetuksen säätämät velvollisuudet eivät rajoitu ainoastaan rekistereihin, vaan myös esimerkiksi

sairaslomatodistukset ovat asetuksen määräyksien alaisia.Millaisia velvollisuuksia tietosuoja-asetus tuo yritykselle?
NÄYTTÖVELVOLLISUUS

Suurena muutoksena velvollisuus näyttää, että asetusta on noudatettu. Näyttöä esimerkiksi selvitykset ja niiden pohjalta tehdyt korjaukset, ylös kirjatut käytänteet, prosessikuvaukset…

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot sekä vaatia tietojen korjaamista tai poistoa. Tietojen tallentamiseen on aina oltava peruste! Mikäli perusteena on suostumus,
on suostumus oltava dokumentoitu.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Tietomurron sattuessa ilmoitus on
tehtävä viranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Vakavissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä myös rekisteröidyille.


Millaiset sanktiot ?

SANKTIOT
Mitä asetuksen noudattamatta jättämisestä seuraa?


Yrityksellä on velvollisuus näyttää toteen, että asetusta noudatetaan.

Tämä tarkoittaa että asetuksen vaatimat toimenpiteet tulee olla dokumentoidusti tehty.

Reagointi vasta tarkastuksen yhteydessä ei riitä.


* Sakot jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia vuosittaisesta liikevaihdosta, kumpi on suurempi.

* Yritykselle voidaan myös langettaa henkilötietojen käsittelykielto.


Mistä voin oppia lisää?


Tietosuojavaltuutetun sivusto www.tietosuoja.fi

Pyydä tarjous !

Ota yhteyttä


Ota meihin suoraan yhteyttä tai täytä alla oleva lomake.

Y-TUNNUS

2602433-4

PUHELIN

08 415 41546

Pyydä tarjous